نتایج جستجو "آرمان گرا"

معرفی کتاب: اسلام پیام آور صلح و دوستی
نویسنده: دکتر سید فضل الله موسوی
انتشارات: خرسندی
تاریخ نشر: 1394
اسلام پیام آور صلح و دوستی برداشت هایی از دیدگاه اسلام در خصوص صلح با اشاره ای به اسناد حقوق بین الملل عنوان کتابی است که آقای دکتر سید فضل الله موسوی استاد دانشگاه تهران نوشته اند. این کتاب ب...