نتایج جستجو "رمانتیک"

فایل صوتی 🎼🔊
نام کتاب : #غرور_و_تعصب
نویسنده : #جین_آستن
مترجم : #شمس_الملوک_مصاحب
انتشارات : بنگاه ترجمه و نشر کتاب
دسته‌بندی: #رمان
تعداد صفحات : 661
تعداد فایل : 40 عدد فایل صوتی
راوی : #هانیه_معینی
غرور و تعصب یکی از معروف‌ترین رمان‌های تاریخ ادبیات جهان است. قهرمان داستان یکی از جذاب‌...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🎼🔊
نام کتاب : #غرور_و_تعصب
نویسنده : #جین_آستن
مترجم : #شمس_الملوک_مصاحب
انتشارات : بنگاه ترجمه و نشر کتاب
دسته‌بندی: #رمان
تعداد صفحات : 661
تعداد فایل : 40 عدد فایل صوتی
راوی : #هانیه_معینی
غرور و تعصب یکی از معروف‌ترین رمان‌های تاریخ ادبیات جهان است. قهرمان داستان ...
سالی نیک را برای دوستان ارجمند آرزومندم.
معرفی کتاب .
نام کتاب : بیانیه ی مکتب رمانتیک
نویسنده : آین رند ( فیلسوف و نویسنده روسی- آمریکایی )
برگردان : نیلوفر ابراهیمی
انتشارات : نشر علم
فهرست مطالب :
۱. معرفت شناسی روانشناختی هنر
۲. فلسفه و حس زندگی
۳.هنر و حس زندگی
۴. هنر و شناخت
۵. ا...
سالی نیک را برای دوستان ارجمند آرزومندم.
معرفی کتاب .
نام کتاب : بیانیه ی مکتب رمانتیک
نویسنده : آین رند ( فیلسوف و نویسنده روسی- آمریکایی )
برگردان : نیلوفر ابراهیمی
انتشارات : نشر علم
فهرست مطالب :
۱. معرفت شناسی روانشناختی هنر
۲. فلسفه و حس زندگی
۳.هنر و حس زندگی
۴. هنر و شناخت
۵. ا...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊 و پی دی اف 📕
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد دوم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تعداد فایل : ۳۰ فایل صوتی
جلد اول ؛
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این ...
وقتی ‌که خیلی احساس طردشده‌گی و غیرعادی بودن می‌کنم، به این باور می‌رسم که دُن‌کیشوت مسبب آن است. به این یکی گوش کنید: 'خلاصه این‌که او چنان خود را غرق در این ماجراهای رمانتیک کرد که تمام روز و شب‌اش شد کتاب‌های‌اش؛ و به این ترتیب، با اندک خوابیدن و زیاد خواندن، مغزش چنان پژمرد که پاک عقل‌اش را از د...
نام کتاب: فرمین موش کتاب‌خوان
نویسنده: سم سوج
مترجم: پوپه میثاقی
ناشر: مرکز
از متن کتاب/
وقتی‌که خیلی احساس طردشده‌گی و غیرعادی بودن می‌کنم، به این باور می‌رسم که دُن‌کیشوت مسبب آن است. به این یکی گوش کنید: 'خلاصه این‌که او چنان خود را غرق در این ماجراهای رمانتیک کرد که تمام روز و شب‌اش شد کتاب‌ه...
نام کتاب: فرمین موش کتاب‌خوان
نویسنده: سم سوج
مترجم: پوپه میثاقی
ناشر: مرکز
@DANCEWITHBOOKS
از متن کتاب/
وقتی‌که خیلی احساس طردشده‌گی و غیرعادی بودن می‌کنم، به این باور می‌رسم که دُن‌کیشوت مسبب آن است. به این یکی گوش کنید: 'خلاصه این‌که او چنان خود را غرق در این ماجراهای رمانتیک کرد که تمام روز و ...
نام کتاب: فرمین موش کتاب‌خوان
نویسنده: سم سوج
مترجم: پوپه میثاقی
ناشر: مرکز
@DANCEWITHBOOKS
از متن کتاب/
وقتی‌که خیلی احساس طردشده‌گی و غیرعادی بودن می‌کنم، به این باور می‌رسم که دُن‌کیشوت مسبب آن است. به این یکی گوش کنید: 'خلاصه این‌که او چنان خود را غرق در این ماجراهای رمانتیک کرد که تمام روز و ...
نام کتاب: فرمین موش کتاب‌خوان
نویسنده: سم سوج
مترجم: پوپه میثاقی
ناشر: مرکز
@DANCEWITHBOOKS
از متن کتاب/
وقتی‌که خیلی احساس طردشده‌گی و غیرعادی بودن می‌کنم، به این باور می‌رسم که دُن‌کیشوت مسبب آن است. به این یکی گوش کنید: 'خلاصه این‌که او چنان خود را غرق در این ماجراهای رمانتیک کرد که تمام روز و ...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد پنجم _ جلد آخر)
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد پنجم _ جلد آخر)
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد چهارم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب م...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد چهارم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب م...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد یکم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشر...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد چهارم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب م...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد چهارم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب م...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊 و پی دی اف 📕
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد دوم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تعداد فایل : ۳۰ فایل صوتی
جلد اول ؛
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این ...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد سوم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشر...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد سوم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشر...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد دوم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تعداد فایل : ۳۰ فایل صوتی
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غر...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊 و پی دی اف 📕
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد دوم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تعداد فایل : ۳۰ فایل صوتی
جلد اول ؛
اطلاعات بیشتر
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند.
اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است. تبریز مه آلود اثر محمد سعید اردوبادی رمانی تاریخی است . این کتا ب با ترجمه زیبای سعید منیری از ترکی به فارسی برگردانده شده است . این اثر بیش از انکه جنبه رمانتیک داشته باشد دارای جنبه تاریخی است .
مجلدات پیشین:
جلد : اول
اطلاعات بیشتر
لطفا ما را در شبکه های اجتماعی حمایت کنید:
👇💐👇
سایت مجله اینترنتی آوای بوف
اطلاعات بیشتر
فیسبوک :
اطلاعات بیشتر
اینستاگرام:
اطلاعات بیشتر
تویتر:
اطلاعات بیشتر
تلگرام:
اطلاعات بیشتر
داستان کوتاه آوای بوف
@dastane_kutah
آرشیو کتاب
@AVAYeBUF
کانال فهرست کتاب
@AVAYeBUF2
درخواست کتاب:
👇👇
@sasan_gharehdaghi
نظرات، پیشنهادات و اعلام همکاری:
👇👇👇
@Ghasem_gharehDagh
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد بکم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قر...
فرمت کتاب : فایل صوتی 🔊
نام کتاب : #تبریز_مه‌_آلود ( جلد یکم )
نویسنده : #محمد_سعید_اردوبادی
مترجم : سعید منیری
انتشارات : دنیا
موضوع : #رمان
تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشر...
📚نام کتاب: فرانکنشتاین
✍🏻نویسنده: مری شلی
🇮🇷زبان: ترجمه فارسی
📑تعداد جلد: 1
📇ناشر فارسی: انتشارات پیدایش
🔰ژانر: #علمی_تخیلی #ماجراجویی #ترسناک
📝خلاصه: رمان فرانکنشتاین یکی از مشهورترین اثر نویسنده‌ی انگلیسی ، مری شلی است. ایده‌ی اولیه‌ی نوشتن این کتاب را لرد بایرون (۱۸۲۴-۱۷۸۸) شاعر رمانتیک انگلیسی ...
🍃🌹🍃
'صمیمیت چیست؟'
صمیمیت واقعی، فرایندی تعاملی است که از چندین مولفه مربوط به هم تشکیل شده است و هسته اصلی این فرایند، شناخت، درک و پذیرش طرف مقابل، همدلی با احساسات او و قدرشناسی از دیدگاه بی همتای وی نسبت به جهان است. صمیمیت دارای نه مولفه است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند.
✅ صمیمیت عاطفی
✅ ص...
 
نام کتاب: گوژپشت نتردام
نویسنده: ویکتور هوگو
مترجم: اسفندیار کاویان
انتشارات: عین الهی
سال نشر: ۱۳۶۱
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۳۱۰ صفحه
فرمت: PDF
حجم: ۳٫۶۵ مگابایت
 
خلاصه داستان
زمان: قرن پانزدهم میلادی
مکان: فرانسه، پاریس
“اسمرالدا” دخترکی است که توسط کولی ها از مادرش دزدیده شده و مادر، هر لحظه آ...
نام کتاب: ویکتوریا
نویسنده: کنوت هامسون (برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۱۹۲۰)
مترجم: قاسم صنعوی
انتشارات: گل آذین
سال نشر: ۱۳۸۲
زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: ۱۷۲ صفحه
فرمت: PDF
حجم: ۱٫۹۳ مگابایت
خلاصه داستان
“یوهانس”، پسر یک میلیونر عاشقِ “ویکتوریا”، دختر یک زمیندار ثروتمند است. داستان عاشقانه آنها تا د...
هلن فیشر، انسان شناس برجسته، در چرا عاشق می شویم؟ طرح معنایی جدیدی از پدیده عشق ارائه می دهد - تحقیقی کامل که از ریشه‌های عشق در مغز تا تپش هیجان‌انگیز آن در جسم و رفتار ما را در بر می‌گیرد. فیشر با همکاری تیم دانشمندان همکارش از مغز افرادی که اخیرا عاشق شده‌اند اسکن مغزی می گیرد و چیزی را که تا همی...
نام كتاب : ماليخولياي محبوب من
نويسنده : بهاره رهنما
انتشارات : موسسه انتشارات نگاه
موضوع : داستان كوتاه
خلاصه :
مضمون عمومی داستان‌ها روبه‌رو شدن با عشق و یا ترس از دست دادن آن است؛ داستا‌ن‌هایی رمانتیک و عاشقانه که درنهایت می‌گویند عقل را باید کنار گذاشت و حامی عشق بود، گرچه پایان دلخواهی در کار ...
#تازه_هاي_نشر
🌸نام كتاب:بازيابيِ امرِ محسوس هفت گفتار در زيبايي شناسي
🌸نويسنده:مجيد اخگر
🌸نشر:بيدگل
_
برای آنان که با هنر سروکار دارند و کسانی که در مورد آن میاندیشند، «اهمیت» خاص هنر امری بدیهی به نظر میرسد. هنر رازآلوده و مبهم است؛ غیرعقلانی است و از مسائل عینی به دور است؛ و در عین حال به شکل...
‍ 📢 چاپ سوم کتاب «تک و تنها در پاریس» تنها چهار روز پس از انتشار
جدیدترین رمان جوجو مویز ترجمه نفیسه معتکف توسط انتشارات نسل نواندیش تنها چهار روز پس از انتشار به چاپ سوم رسید. این کتاب که یک رمان به همان نام کتاب است، به همراه خود داستان‌های کوتاه دیگری نیز دارد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، جوجو...
نام كتاب: #عاليجناب_مهربان_ترانه
نويسنده: #ايرج_ديهيمي
ناشر: #نگاه
نوبت و سال چاپ: اول 1395
تعداد صفحات: 504
قيمت: 35000 دوره 2 جلدي
قطع كتاب: رقعي
نوع جلد: شوميز
موضوع: #موسيقي_ايران
این مجموعه – داستان عشقی است شکل گرفته بین پسرکی سه ساله با « ترانه» – عشقی که شصت سال پایدار و ماندگار بوده‌ است. ...
نام کتاب: یک بعلاوه یک
نویسنده: جوجو مویز
مترجم: مریم مفتاحی
ناشر: آموت
تاریخ چاپ: ۱۳۹۵ (چاپ اول)
تعداد جلد: ۱
کتاب “یک بعلاوه‌ یک” نوشته‌ی «جوجو مویز» و ترجمه‌ی «مریم مفتاحی» است. بعد از انتشار رمان‌های «من پیش از تو» و «پس از تو» از جوجو مویز، «نشر آموت» کتاب دیگری از این نویسنده را به نام «یک...
نام كتاب : ماليخولياي محبوب من
نويسنده : بهاره رهنما
انتشارات : موسسه انتشارات نگاه
موضوع : داستان كوتاه
خلاصه :
مضمون عمومی داستان‌ها روبه‌رو شدن با عشق و یا ترس از دست دادن آن است؛ داستا‌ن‌هایی رمانتیک و عاشقانه که درنهایت می‌گویند عقل را باید کنار گذاشت و حامی عشق بود، گرچه پایان دلخواهی در کار ...
‍ 🔵‍ معرفی کتاب موجود در :
🔵🔴⚪️ کتابشهر آرمان
نام کتاب:غرور و تعصب
نویسنده:جین آستین
نشر: نی
تعداد صفحات:۴۴۹
مترجم:رضا رضایی
غرور و تعصب یکی از محبوب‌ترین رمان جین آستین و یکی از معروف‌ترین رمان‌های تاریخ ادبیات جهان است. قهرمان داستان یکی از جذاب‌ترین قهرمانان در کل ادبیا...
#معــــــــرفــــئ_ڪــتاب
👆👆👆👆👆
«مردی به نام “پیتر” از کودکی توانایی ویژه‌ای برای نقل قصه دارد. از همان موقع ذهن او پُر از ایده‌ها و طرح‌های مختلف برای نوشتن رمان است، اما خودش تمرکز کافی برای نوشتن یک رمان را ندارد و همچنین از شهرت نیز بیزار است. به همین خاطر تصمیم می‌گیرد طرح‌های خود را به نویسند...
#بوك_تايم📚
نام كتاب : ماليخولياي محبوب من
نويسنده : بهاره رهنما
انتشارات : موسسه انتشارات نگاه
موضوع : داستان كوتاه
مضمون عمومی داستان‌ها روبه‌رو شدن با عشق و یا ترس از دست دادن آن است؛ داستا‌ن‌هایی رمانتیک و عاشقانه که درنهایت می‌گویند عقل را باید کنار گذاشت و حامی عشق بود، گرچه پایان دلخواهی در کا...
#معــــــــرفــــئ_ڪــتاب
☕️📚@Cketab
«مردی به نام “پیتر” از کودکی توانایی ویژه‌ای برای نقل قصه دارد. از همان موقع ذهن او پُر از ایده‌ها و طرح‌های مختلف برای نوشتن رمان است، اما خودش تمرکز کافی برای نوشتن یک رمان را ندارد و همچنین از شهرت نیز بیزار است. به همین خاطر تصمیم می‌گیرد طرح‌های خود را به ...
📚 معرفی کتاب
@xpoemx🍃
لیدی ال (به انگلیسی: Lady L) رمانی از نویسنده فرانسوی رومن گاری است که آن را در سال ۱۹۵۸ به زبان انگلیسی نوشت و بعدها به زبان فرانسه نیز برگرداند.
این رمان داستان عشق دو فرانسوی به همراه مبارزات سیاسی آنها در قالب آنارشیزم و رویارویی عشق و سیاست است. این کتاب آکنده از ذکر مکات...